Su Analizleri Laboratuvarı

Sulama Suyu Analizlerinin Amacı;

Bilindiği gibi birim alandan daha fazla ürün alabilmek için gübreleme ve sulama mutlaka gereklidir. Sulamanın yararlı olabilmesi için sulama suyunun veriliş zamanı, sulama metodu, sulama suyunun miktarı gibi faktörlerin yanında sulama suyunun kalitesi de oldukça önemlidir.Tarımda kullanılacak olan sulama sularının kalite özelliklerinin bilinmesi, sulama sularının içinde bulunan erimiş katı maddelerin nitelik ve niceliklerinin saptanması, toprak verimliliğinin devamlılığı yönünden önem taşımaktadır. Suyun özelliklerinin belirlenmesi ilerde meydana gelebilecek problemlerin önlenmesini sağlayabilecektir. Sulama suyu kalitesi düşük olan sularla sulanan topraklar tuzlulaşabilir, çoraklaşabilir veya içerisinde bulunabilen bor gibi bazı zararlı maddelerin etkileri sonucu topraklarımızın verimliliği düşerken, bitki gelişimi de engellenebilir hatta durabilir.
Tarım alanlarında kullanılacak suların sulamada kullanılıp kullanılamayacağının önceden laboratuvar analizleri ile belirlenmesi gerekmektedir. Ancak bu analizler sonucunda sulamaya uygun oldukları saptanan sular sulamada güvenle kullanılabilirler.

______________________________________________________

 Tarımsal sulamalarda kullanılan sular

Akış halindeki sular: Nehir, çay, dere sulama kanalı ve drenaj kanalı gibi sürekli veya mevsimsel olarak akan sular ile bir kaynaktan devamlı olarak akan çeşme ve kaynak suları bu gruba girer.

Durgun sular: Doğal göl, baraj gölü, gölet ve birikinti suları,

Yer altı suları: Adi kuyu, derin kuyu ve artezyen suları bu gruba girmektedir.

______________________________________________________

Sulama Suyu Nasıl Alınır?

Su örneklerinin sulamanın yapıldığı devre içinde alınması veya probleme ilişkin su örneği alınacaksa sorunun en fazla olduğu zamanda alınması uygun olacaktır. Değişimler belirlenmek isteniyorsa periyodik örnekler alınması gerekecektir.

Akarsulardan örnek alınırken, mevkiine dikkat edilmelidir. Özellikle nehir, ırmak gibi büyük sahaları sulayan akar suların bileşimi ve kalitesi, çeşitli yataklardan geçmesi, bir çok dere ve drenaj sularının karışması gibi nedenlerle akarsu boyunca geniş ölçüde değişebilir. Bu nedenle akarsulardan alınan örnekler, belirli sulama bölgelerini temsil edecek şekilde ve her sulama bölgesi için ayrı olarak alınmalıdır Eğer su örneğimizi akarsudan alıyorsak suyun durgun kısımları, kenar ve kavşak noktalarından mümkün olduğu kadar kaçınılmalı ve en hızlı bir şekilde akan yerinin orta kısmından veya en az bir metre uzaklıktan alınmalıdır.

Göllerde ise gölün en derin kısmından bu mümkün değilse göl kenarından en az bir metre uzaklıktan şişe ağzı açık olarak ve baş aşağı suya daldırılarak alınmalıdır. Gölden yüzey kısmının üstünden, biraz derininden ve daha derinden (50 cm kadar derinlikten) olmak üzere çeşitli kısımlardan alınır.

Şişe ters çevrilerek doldurulur, gölün yüzey özelliklerinin anlaşılması isteniyorsa, örnek yüzeyden alınır. Belirlenen derinlik örneklerinin alınmasında özel örnek alma aleti kullanılır. Göle akan dere ağzından örnek alınmaz. Kuyulardan, şişenin boynuna bir ip bağlayarak sarkıtılmak suretiyle; derin kuyulardan ise motopomp yaklaşık 15-20 dakika kadar boşa çalıştırılarak su berraklaştıktan sonra örnek alınır. Alınan suyun derinliği de önemli olduğundan, hangi derinlikten alındığı not edilmelidir.

Sulama kanalı ve kanaletlerden ise, genellikle sulanacak alana açılan kanalın baş tarafından veya kanalın sulama sahası içerisindeki bir noktasından alınan örneğe ilaveten, bu kanalın suyunu temin ettiği göl ve baraj içerisindeki suyun ilk özelliğini de tayin etmek için, kanalın göl ve barajı terk ettiği noktasından da bir örnek alındığı taktirde, aralarında herhangi bir farkın olup olmadığını tespit etmeye yarayacaktır.

Sulama sularının normal kimyasal analizi için 1,5 – 2 litre su yeterli olup ancak bazı özel elementlerin analizi gerektiği takdirde daha fazla miktarda su örneğine ihtiyaç bulunmaktadır. Örneklerin alınmasında 1,5-2 litrelik ve ağzı mantar veya lastik tıpalı iyice yıkanmış temiz polietilen veya cam şişeler kullanılır.

Su Analiz Laboratuvarı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>